کارمند پذیرش

 • رسمی
 • هرات
 • Posted 8 months ago
 • Expire Date November 4, 2020
 • Job Status EXPIRED

Job Details

Applications have closed
 • Job Type: رسمی
 • Categories: کارمند اداری,کمپیوترکار
 • Location: هرات
 • Posted On: 8 months ago
 • Cost: ¥10,000.00

Job Description

تحصیلات: فارغ لیسانس علوم اجتماعی

تجربه کاری: حد اقل سه سال در بخشهای اداری

دانش: تکلم به زبان انگلیسی و دانش کمپیوتر

استعداد: استفاده از ماشین آلات دفتری ماننم فوتوکاپی و پرنت

 

Tagged as: زراعت

 • شرکت تولیدی انصاری
  By: آزاد انوری

Address info

Share this Job