کاریابی و خدمات بهترین مکان برای اعلان وظایف و جستجوی وظیفه

نوعیت خدمات

مدیر

مدیر

کارمند اداری

کارمند اداری

کارمند تخنیکی

کارمند تخنیکی

کمپیوترکار

کمپیوترکار

معلم

معلم

دریور

دریور

مردیکار

مردیکار

مهندس

مهندس

نجار

نجار

نلدوان

نلدوان

آشپز

آشپز

کاشی کار

کاشی کار

فلزکار

فلزکار

رنگمال

رنگمال

چوکیدار

چوکیدار

فواید به مشتریان

بدون ضیاع وقت خدمات مورد نظر خویش را دریابید
1

ثبت نام

منحیث «صاحب کار» ثبت نام نمائید.

2

جستجوی کارگر

کارگر و یا هم خدمات مورد نظر تانرا جستجو نمائید.

3

اعلان وظیفه

وظایف مودر نظر تانرا بصورت رایگان به اعلان بسپارید.

کارگران ویژه

احصائیه عمومی

تعداد کارگران٫ مشتریان٫ وظایف و بخشهای خدمات ما!

314
Providers
2
صاحب کار
0
وظایف
16
بخش

اخبار جدید

فواید به کارگران

با پیوستن به شبکه افغان کارگر میتوانید وظایف دلخواه تانرا درکمترین وقت دریابید.

ثبت نام

در ویبسایت افغان کارگر ثبت نام نموده خدمات تانرا به نمایش بگذارید.

دریافت وظیفه

وظیفه مورد نظر تانرا جستجو نموده و یا هم جستجوی تانرا برای اطلاعیه اتومات ثبت نمائید.

در آمد بیشتر

با کسب نظریات مثبت مشتریان چانس دریافت وظایف و در آمد تانرا بیشتر سازید.

اعلانات وظایف

برای دریافت وظایف بیشتر لطفآ به صفحه «وظایف» مراجعه نمائيد. 

There are currently no vacancies.

بسته های عضویت

کارگران میتوانند با انتخاب یکی از بسته ها عضویت افغان کارگر را کسب نمایند..

Trial
¥0.00 365 روز
 • ریزرفی خدمات
 • عکس زمینه
 • عکسهای نمونه کار
 • بخش های متعدد
 • درخواست برای وظیفه
 • اطلاعیه وظایف جدید
 • کار در مناطق مختلف
 • تقسیم اوقات آنلاین
 • تنظیم عکس پروفایل
 • نشر شماره تلیفون
 • تهیه بل فروش
 • در دسترس بودن
 • کارگران زیر دست
ستندرد
¥500.00 365 روز
 • ریزرفی خدمات
 • عکس زمینه
 • عکسهای نمونه کار
 • بخش های متعدد
 • درخواست برای وظیفه
 • اطلاعیه وظایف جدید
 • کار در مناطق مختلف
 • تقسیم اوقات آنلاین
 • تنظیم عکس پروفایل
 • نشر شماره تلیفون
 • تهیه بل فروش
 • در دسترس بودن
 • کارگران زیر دست
طلایی
¥1000.00 365 روز
بهترین قیمت
 • ریزرفی خدمات
 • عکس زمینه
 • عکسهای نمونه کار
 • بخش های متعدد
 • درخواست برای وظیفه
 • اطلاعیه وظایف جدید
 • کار در مناطق مختلف
 • تقسیم اوقات آنلاین
 • تنظیم عکس پروفایل
 • نشر شماره تلیفون
 • تهیه بل فروش
 • در دسترس بودن
 • کارگران زیر دست

نظریات مشتریان

مشتریان و کارگران افغان کارگر درباره خدمات ما چی نظر دارند؟‌ شما هم میتوانید نظریات تانرا برای بهبود ارائه خدمات ثبت نمائید.

چرا افغان کارگر؟

افغان کارگر بهترین مکان برای جستجوی خدمات کارگر ماهر بوده و از هرلحاظ خدمات سریع را بصورت رایگان به مشتریان عرضه میدارد. مشتریان محترم میتوانند که با استفاده از گزینه های پیشرفته افغان کارگر به بسیار راحتی خدمات مورد نظر خویش را دریافت نمایند. همچنان در صورت عدم دریافت خدمات و یا هم کارگر مورد نظر مشتریان میتوانند وظایف دلخواه خویش را فقط با خانه پری یک فورمه بصورت رایگان به اعلان بسپارند.